icon-aftersales icon-arrow-down icon-autopresentatie icon-calendar icon-ecrm icon-email icon-hamburger icon-help icon-marketing icon-personalsite icon-phone icon-smartphone icon-smartphone2 icon-tag icon-tbd icon-user

CC-Platform

Wat is CC-platform?

CC-Platform van CustomerConnect vormt een standaard voor data-uitwisseling tussen de verschillende DMS-/GMS-systemen en front-office applicaties, zoals die van CustomerConnect. Deze uitwisseling van data betreft die van personen, voertuigen, werkorders, autohistorie, etc

Front-office

CC-Platform koppelt populaire front-office applicaties aan het achterliggende back-office systeem van het autobedrijf. Dit zorgt dat klant- en voertuiggegevens ook beschikbaar zijn op het web, in een App of in een marketing-programma. Bijvoorbeeld in de Garage-App en Marketing-module van CustomerConnect zelf.

Maar ook andere en concurrerende front-office applicaties kunnen via CC-Platform koppelen met nu al 70% van de markt van Garage Management Systemen.

Back-office

CC-Platform koppelt met belangrijke marktleiders van Garage- en Dealermanagementsystemen. Op dit moment is 70% van de markt gekoppeld. CC-Platform blijft op zoek naar mogelijkheden om te koppelen met achterliggende back-office systemen.

De verschillende back-office systemen profiteren van CC-Platform door zich alleen te hoeven focussen op één standaard koppeling voor data-uitwisseling van voertuig-/ en persoonsgegevens.

Centrale marketing-database

Alle klant- en voertuigmutaties kunnen naast aan het autobedrijf ook worden aangeboden aan bijvoorbeeld de formuleorganisatie of een dealerholding. Hiermee kunnen overkoepelende marketing-campagnes worden gevoerd, waarmee het aangesloten autobedrijf maximaal wordt ontzorgd.

In het onderstaande diagram wordt weergegeven hoe de verschillende soorten koppeling tussen CC-Platform verlopen. De uitwisseling van data is die van voertuig- en persoonsgegevens, APK-rapporten en werkorders.